cut to

  1. Verb (sinema , TV) bir sahneden ötekine geçmek
asgariye indirmek, lüzumsuz fazlalıkları atmak/temizlemek, kısıtlamak.
When father lost his job, our
living expenses had to be cut to the bone.
(birini) çok gücendirmek, rencide etmek.
The children's teasing cut her to the quick.
çok incitmek/yaralamak, kalbinden vurmak, derinden yaralamak.
kısmak Verb
bozmak Verb
darlaştırmak Verb
tıraş etmek Verb
kesmek Verb
gerçek değer ve mahiyetini meydana çıkarmak, ağzının payını vermek.
The big boy told John he could
beat him, but John was a good boxer and soon cut him down to size.
gâvura kızıp oruç bozmak, öfke ile kalkıp zararla oturmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak, bindiği dalı kesmek.
öfke ile kalkıp zararla oturmak, başına dert açmak, gâvura kızıp oruç bozmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak.
ayağını yorganına göre uzatmak.
fiyatı kırılabileceği kadar kırmak Verb
fiyatları kırabileceği kadar kırmak Verb
birisine haddini/boyunun ölçüsünü bildirmek.
birine çok acı vermek Verb
birinin içine işlemek Verb
birinin gönlünü kırmak Verb
bir iş için biçilmiş kaftan
Velhasıl-ı kelam, ... Adverb
Sözün kısası, ... Adverb
Velhasıl, ... Adverb
Uzun lafın kısası, … Adverb
darılmak, güvenmek, küsmek.