dandelion

  1. Noun karahindiba
    (Taraxacum officinale): sarı çiçekler açan, dilimli yaprakları bazı kimselerce salata olarak yenen bir bitki.
beyaz hindiba Noun, Food-Kitchen
güz hindibası
(Leontodon automnalis): sarı çiçekler açan bir ot. Noun