definition

  1. Noun tanım(lama), tarif (etme).
  2. Noun açıklama, izah.
  3. Noun açıklık, vuzuh, sarahat.
  4. Noun (a) (optik) netlik, belginlik: optik bir düzeneğin verdiği görüntünün keskin çizgili/net/belirgin olması.

    This photograph lacks definition. (b) ses) netlik, anlaşılırlık.
kesin sınırlama
anlatılamayacak olmak Verb
sözlüğün yaptığı tanım
tanımlanması mümkün olmamak Verb
bir tanımın çerçevesi içine girmek Verb
belirtme
tam tanım
dar tanım
geniş tanım
tartışmada kullanılacak temel deyimlerin açıklanması
çalışma tanımı
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3314 (XXIX) Sayılı Kararı Noun, International Law
yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü Noun, Information Technology
...'in ta kendisi Noun