1. İsim tanım(lama), tarif (etme).
  2. İsim açıklama, izah.
  3. İsim açıklık, vuzuh, sarahat.
  4. İsim (a) (optik) netlik, belginlik: optik bir düzeneğin verdiği görüntünün keskin çizgili/net/belirgin olması.

    This photograph lacks definition. (b) ses) netlik, anlaşılırlık.
kesin sınırlama
anlatılamayacak olmak Fiil
sözlüğün yaptığı tanım
tanımlanması mümkün olmamak Fiil
bir tanımın çerçevesi içine girmek Fiil
belirtme
tam tanım
dar tanım
geniş tanım
tartışmada kullanılacak temel deyimlerin açıklanması
çalışma tanımı
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3314 (XXIX) Sayılı Kararı İsim, Uluslararası Hukuk
yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü İsim, Bilgi Teknolojileri
...'in ta kendisi İsim