domiciled bill

  1. ikametgâhlı poliçe
  2. ikametgâhı poliçe
  3. belirli bir yerde ödenebilecek olan senet