draft after date

  1. üzerinde yazılı tarihten sonra ödenecek senet