draw expenses

  1. Verb masrafları geri almak
yaptığı masrafları geri almak Verb