effectively

  1. fiilen, bilfiil, tesirli/etkin bir şekilde.
parasını daha iyi idare etmek Verb