emerge

  1. Intransitive Verb su yüzüne çıkmak.
  2. Intransitive Verb meydana/ortaya çıkmak, birdenbire zuhur etmek.
    The sun emerged from behind the clouds. Many facts
    emerged as a result of investigation. New political problems emerge every day.
  3. Intransitive Verb hasıl olmak, sonuç olarak anlaşılmak.
  4. Intransitive Verb sıyrılmak, kurtulmak, selamete çıkmak.
sadır olmak Verb
çocukluk çağından çıkmak Verb
çok çalışarak yoksulluktan kurtulmak Verb
seçimlerde sağlam bir mevkie yükselmek Verb
yara bere almadan kurtulmak Verb
...den zaferle çıkmak Verb
(borsanın) fiyatlarda küçük yükselmelerle kapanmak Verb
çocukluk çağından çıkma