1. Geçişsiz Fiil su yüzüne çıkmak.
  2. Geçişsiz Fiil meydana/ortaya çıkmak, birdenbire zuhur etmek.
    The sun emerged from behind the clouds. Many facts
    emerged as a result of investigation. New political problems emerge every day.
  3. Geçişsiz Fiil hasıl olmak, sonuç olarak anlaşılmak.
  4. Geçişsiz Fiil sıyrılmak, kurtulmak, selamete çıkmak.
sadır olmak Fiil
çocukluk çağından çıkmak Fiil
çok çalışarak yoksulluktan kurtulmak Fiil
seçimlerde sağlam bir mevkie yükselmek Fiil
yara bere almadan kurtulmak Fiil
...den zaferle çıkmak Fiil
(borsanın) fiyatlarda küçük yükselmelerle kapanmak Fiil
çocukluk çağından çıkma