enterprise cost

  1. teşebbüsün şimdiki maliyeti
  2. bir iktisadi değerin bugünkü sahiplerine mal oluşu
sermaye-yoğun teşebbüs