evangelical

  1. İsa'nın öğretileriyle ilgili
  2. Protestan mezhebiyle ilgili
İncil'e özgü/ait, İncilde bulunan, İncile uygun.
İncili biricik iman kaynağı tanıyan doktrin (ile ilgili), bu doktrine mensup kimse.
muhafazakâr Protestan.
aşırı ve saldırgan din gayreti ile yapılan.
evangelistic.