expired bill

  1. vadesi gelmiş senet
  2. vadesi geçmiş senet