find a common approach

  1. Verb ortak bir yaklaşım tarzı bulmak