frame someone for something

  1. Verb bir suçu birinin üzerine atmak
  2. Verb bir suçu birine yıkmak