freight bill

  1. (US) yükleme kâğıdı
  2. nakliye senedi
  3. irsaliye
  4. konşimento
navlun anlaşmasına göre ödenecek navlun
hamule senedi
konşimento navlunu (göndericinin gemiye ödediği ücret
konşimento navlunu