hair shirt

  1. Noun kıl fanilâ: vaktiyle keşişlerin kendilerine eziyet için giydikleri kaba giysi.