hanker after wealth

  1. Verb servet düşkünü olmak