hard to please

  1. memnun edilmesi güç
  2. memnun etmesi zor
  3. müşkülpesent
  4. titiz
müşkülpesent olmak Verb
memnun edilmesi güç olmak Verb
titizlenmek Verb