hold over

  1. (a) ertelemek, tehir etmek, sonraya/geriye bırakmak.
    The game has been held over until next week.
    (b) süresi bittiği halde makamında kalmak, uzun süre elinde tutmak, (c) fazla (uzun süre) kalmak, süresini uzatmak.
    The movie was so popular that it was held over for another week. (d) (tehdit veya kontrol için) elinde tutmak/kullanmak.
bir bölge üzerinde hâkimiyeti olmak Verb
kalıntı, eskiden kalma (kimse/şey). Noun
süresi uzatılmış sinema, temsil vb. Noun
senedi temdit ettirmek Verb
bir senedi temdit etmek Verb
bir konuyu gelecek toplantıya ertelemek Verb
malların geri kalanını alıkoymak Verb
biri üzerinde büyük hâkimiyeti olmak Verb
bir kararı ertelemek Verb
bir şey ile durmadan tehdit etmek.
hükmetmek Verb
birini bir şey ile tehdit etmek Verb
bir memlekete hükmetmek Verb
dünyaya hâkim olmak Verb