hurrah

  1. yaşa! varol! yaşasın! hura! (alkış, sevinç, teşvik vb. ünlemi).
  2. gürültü, şamata.
  3. “yaşa! varol!” diye bağırma(k).
  4. heyecan, sevinç taşkınlık.
    hurray, hoorah, hooray
son çaba/gayret.
His unsuccessful senate run was his last hurrah . Noun
Yaşa ! Yaşasın
sevinç ve zafer haykırışı