impede progress

  1. Verb ilerlemeyi engellemek
geriletmek Verb