in one's hand

  1. elinde, uhdesinde, yetkisi dahilinde.
    in someone's hands: birisinin uhdesinde/ihtimamı altında.

    in good hands: emin/güvenilir ellerde.