in particular article(s) ... thereof

  1. Özellikle ilgili .... nin ... numaralı maddelerini