indigenous people

  1. Noun yerli halk
Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi Noun, International Law