injury benefit

  1. (Br) kaza yardımı
(Br) iş kazası tazminatı
iş kazası tazminatı