insensibility

  1. Noun duygusuzluk, duyarsızlık, hissizlik, ilgisizlik.
  2. Noun baygınlık, cansızlık.
  3. Noun insafsızlık, acımasızlık, merhametsizlik.