insensibility

  1. İsim duygusuzluk, duyarsızlık, hissizlik, ilgisizlik.
  2. İsim baygınlık, cansızlık.
  3. İsim insafsızlık, acımasızlık, merhametsizlik.