kiva

  1. Noun (Pueblo kızılderili köylerinde) yeraltı tapınağı: kısmen yere gömülü, dairesel ve tavandaki delikten
    girilen tek odadan ibaret tapınak.