know a subject inside out

  1. Verb bir konunun içini dışını bilmek