lib.

  1. Liberal.
  2. Liberia.
  3. Libya.
  4. book.
  5. librarian.
  6. library.
keyfî, arzuya göre.
zorunlu/mecburî/zarurî olmayan, ihmal edilebilir. Adjective
lib
özgürlük, serbestlik, toplumsal devrim.
Women's lib: Kadın özgürlüğü. Noun
doğaçtan/irticalen/hazırlıksız söylenen şey.
istenildiği kadar, arzuya göre.
kadınların özgürlük hareketi
kadınların kurtuluş hareketi
kadınların kurtuluş hareketi (kadınlara eşit haklar sağlanmasını savunan hareket