keyfî, arzuya göre.
zorunlu/mecburî/zarurî olmayan, ihmal edilebilir. Sıfat
lib
özgürlük, serbestlik, toplumsal devrim.
Women's lib: Kadın özgürlüğü. İsim
doğaçtan/irticalen/hazırlıksız söylenen şey.
istenildiği kadar, arzuya göre.
kadınların özgürlük hareketi
kadınların kurtuluş hareketi
kadınların kurtuluş hareketi (kadınlara eşit haklar sağlanmasını savunan hareket