litigant

  1. davacı, dava eden, muhasım.
davacı taraf