look as if…

  1. Verb … gibi görünmek
iki dirhem bir çekirdek olmak.