look at one another like stuck pigs

  1. Verb birbirine şaşkın şaşkın bakmak