look someone up

  1. Verb birine uğramak
  2. Verb birini ziyaret etmek
birini baştan ayağa süzmek Verb
birini baştan aşağı süzmek Verb
birini saymak Verb
birine hayran olmak Verb
birine saygı duymak Verb
birine lider gibi güvenmek Verb