made

 1. (bkz: make )
  (geç.z.&s.f.).
 2. yapılmış, imal edilmiş, mamul.
  made in Turkey: Türkiyede yapılmış.
  handmade: elde yapılmış,
  el işi.
  loosely made: bol yapılmış, gevşek örülmüş (elbise vb.).
  well made: biçimli, iyi yapılı.
 3. yapay, sun'î, yapma.
 4. uydurma, icat edilmiş.
  a made excuse.
 5. geleceği güvenli, istikbali güvence altına alınmış, müemmen, işi yolunda.
  a made man. When you win
  the jackpot, you're made.
 6. oluşmuş, müteşekkil.
  Clouds are made up of little drops of water.
 7. elverişli, uygun, müsait.
  a night made for love.
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç (NACE kodu: 13.95) Noun, Trades-Professions
bütün kesintilerden sonra
Amerika'da yapılmış
başvurmak ulmalıdır
yapılmak Verb
tahkikat yaptırmak Verb
tahkikat yaptırmak Verb
el ile yapılmış
ısmarlama
ilerlemeyi emretmek Verb
fabrikada üretilmiştir
yabancı ülkelerde yapılmış
yapılan ilerlemeyi ölçmek Verb
rapor hazırlatmak Verb
şanslı durumda olmak Verb
bir lafı iki etmez
evde yapılmış
hâkim hükmüne bağlı
fabrikasyon
makineden yapılmış
(tekstil ürünleri ile ilgili olarak) yapay
insan yapısı
insanın ürettiği
sentetik
çürük
alman malı
yalınkat
özenle imal edilmiş
hatasız olmasına dikkat edilmiş
elverişli
uygun
hazır
basmakalıp
iyi dikilmiş
terzi elinden çıkmış
yapılış yapılma
(a)
ABD- argo sonuçtan /başarıdan emin olmak, son derece uygun olmak, (b) ısmarlamak, ısmarlama yaptırmak.
(Br) ciro edilmiş senet
elle yapılmış
dolma arazi
mamul
yapılı
pirinç
seramik
keçe
kürk
zerrin
boynuz
çerden çöpten.
zengin
Karun gibi zengin
alçıdan
plastik
hezaran
lastikli
gümüş
tüvit
bozma
'nın adına yazılı olmak Verb
ısmarlama
emre muharrer
evladiyelik
ısmarlama (yapılmış) (elbise).
sipariş üzerine
bitirilmiş
tamamlanmış
atmasyon
satılmak üzere ambalajlanmış
mürekkep
seri imalat malları Noun
iflas ettirilmek Verb
güzelleştirilmek Verb
karalanmak Verb
belirtmek Verb
açmaza gelmek Verb
bir yere girişi serbest olmak Verb
bir yere giriş serbest olmak Verb
birşeyden imal edilmiş olmak Verb
birşeyden üretilmiş olmak Verb
birşeyden yapılmış olmak Verb
paketlenmek Verb
balyalanmak Verb
duyurulmak Verb
gevşetilmek Verb
daraltılmak Verb
birşeyden yapılmış olmak Verb
birşeyden üretilmiş olmak Verb
birşeyden imal edilmiş olmak Verb
birşeyden imal edilmiş olmak Verb
birşeyden üretilmiş olmak Verb
birşeyden yapılmış olmak Verb
emre yazılı olmak Verb
bir sır tevdi edilmek Verb
kızdırılmak Verb
saptırılmak Verb
kapatılmak Verb
zorla birşey yaptırılmak Verb
birşeyi yapmaya zorlanmak Verb
oluşmak Verb
terekküp etmek Verb
teşekkül etmek Verb
ibaret olmak Verb
ıslatılmak Verb
genişletilmek Verb
azdırılmak Verb
bir iş için biçilmiş kaftan olmak Verb
teşekkül
emre muharrer senet
çalı süpürgesi
sansürcünün çıkardığı kısım
sansüre uğrayan kısım
s denizin karayı yavaş yavaş istilası
fabrikada üretilmiş mallar Noun
güderi eldiven
ısmarlama elbise yaptırmak Verb
ısmarlama giysi yaptırmak Verb
işini ekonomik nedenlerden kaybetmiş olmak Verb
ilerleme kaydetmek Verb
hazırlatmak Verb
onu iki kez denedi
işçilerin buluşları Noun
işçilerin buluşları Noun
hâkimin yargı hakkı
belli bir olay için çıkarılan kanun
memura verilen avans
hükümete verilen borç
ambalaj ücretsizdir
perakende satış yoktur
ilan suretiyle teklif
bir ayrılık anlaşması tahtında yapılacak ödemeler Noun
hamiline yazılı senet
emre yazılı senet
konfeksiyon
hazır mobilya
konfeksiyon mağazası
hazır takım elbise
yanlışlıkla yapılan bir ödemenin geri alınması
örneklere dayanılarak yapılan satış
tarhana çorbası Noun
tanık ifadesi Noun
için dikilmiştir
boşanma kesinleşti
evlerinde tadilat yaptırıyorlar Noun
Türk malı
yabancı ülkede yapılmış ürün
zorunluk gereği erdem

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Dişi