1. (bkz: make )
  (geç.z.&s.f.).
 2. yapılmış, imal edilmiş, mamul.
  made in Turkey: Türkiyede yapılmış.
  handmade: elde yapılmış,
  el işi.
  loosely made: bol yapılmış, gevşek örülmüş (elbise vb.).
  well made: biçimli, iyi yapılı.
 3. yapay, sun'î, yapma.
 4. uydurma, icat edilmiş.
  a made excuse.
 5. geleceği güvenli, istikbali güvence altına alınmış, müemmen, işi yolunda.
  a made man. When you win
  the jackpot, you're made.
 6. oluşmuş, müteşekkil.
  Clouds are made up of little drops of water.
 7. elverişli, uygun, müsait.
  a night made for love.
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç (NACE kodu: 13.95) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bütün kesintilerden sonra
Amerika'da yapılmış
başvurmak ulmalıdır
yapılmak Fiil
tahkikat yaptırmak Fiil
tahkikat yaptırmak Fiil
el ile yapılmış
ısmarlama
ilerlemeyi emretmek Fiil
fabrikada üretilmiştir
yabancı ülkelerde yapılmış
yapılan ilerlemeyi ölçmek Fiil
rapor hazırlatmak Fiil
şanslı durumda olmak Fiil
bir lafı iki etmez
evde yapılmış
hâkim hükmüne bağlı
fabrikasyon
makineden yapılmış
(tekstil ürünleri ile ilgili olarak) yapay
insan yapısı
insanın ürettiği
sentetik
çürük
alman malı
yalınkat
özenle imal edilmiş
hatasız olmasına dikkat edilmiş
elverişli
uygun
hazır
basmakalıp
iyi dikilmiş
terzi elinden çıkmış
yapılış yapılma
(a)
ABD- argo sonuçtan /başarıdan emin olmak, son derece uygun olmak, (b) ısmarlamak, ısmarlama yaptırmak.
(Br) ciro edilmiş senet
elle yapılmış
dolma arazi
mamul
yapılı
pirinç
seramik
keçe
kürk
zerrin
boynuz
çerden çöpten.
zengin
Karun gibi zengin
alçıdan
plastik
hezaran
lastikli
gümüş
tüvit
bozma
'nın adına yazılı olmak Fiil
ısmarlama
emre muharrer
evladiyelik
ısmarlama (yapılmış) (elbise).
sipariş üzerine
bitirilmiş
tamamlanmış
atmasyon
satılmak üzere ambalajlanmış
mürekkep
seri imalat malları İsim
iflas ettirilmek Fiil
güzelleştirilmek Fiil
karalanmak Fiil
belirtmek Fiil
açmaza gelmek Fiil
bir yere girişi serbest olmak Fiil
bir yere giriş serbest olmak Fiil
birşeyden imal edilmiş olmak Fiil
birşeyden üretilmiş olmak Fiil
birşeyden yapılmış olmak Fiil
paketlenmek Fiil
balyalanmak Fiil
duyurulmak Fiil
gevşetilmek Fiil
daraltılmak Fiil
birşeyden yapılmış olmak Fiil
birşeyden üretilmiş olmak Fiil
birşeyden imal edilmiş olmak Fiil
birşeyden imal edilmiş olmak Fiil
birşeyden üretilmiş olmak Fiil
birşeyden yapılmış olmak Fiil
emre yazılı olmak Fiil
bir sır tevdi edilmek Fiil
kızdırılmak Fiil
saptırılmak Fiil
kapatılmak Fiil
zorla birşey yaptırılmak Fiil
birşeyi yapmaya zorlanmak Fiil
oluşmak Fiil
terekküp etmek Fiil
teşekkül etmek Fiil
ibaret olmak Fiil
ıslatılmak Fiil
genişletilmek Fiil
azdırılmak Fiil
bir iş için biçilmiş kaftan olmak Fiil
teşekkül
emre muharrer senet
çalı süpürgesi
sansürcünün çıkardığı kısım
sansüre uğrayan kısım
s denizin karayı yavaş yavaş istilası
fabrikada üretilmiş mallar İsim
güderi eldiven
ısmarlama elbise yaptırmak Fiil
ısmarlama giysi yaptırmak Fiil
işini ekonomik nedenlerden kaybetmiş olmak Fiil
ilerleme kaydetmek Fiil
hazırlatmak Fiil
onu iki kez denedi
işçilerin buluşları İsim
işçilerin buluşları İsim
hâkimin yargı hakkı
belli bir olay için çıkarılan kanun
memura verilen avans
hükümete verilen borç
ambalaj ücretsizdir
perakende satış yoktur
ilan suretiyle teklif
bir ayrılık anlaşması tahtında yapılacak ödemeler İsim
hamiline yazılı senet
emre yazılı senet
konfeksiyon
hazır mobilya
konfeksiyon mağazası
hazır takım elbise
yanlışlıkla yapılan bir ödemenin geri alınması
örneklere dayanılarak yapılan satış
tarhana çorbası İsim
tanık ifadesi İsim
için dikilmiştir
boşanma kesinleşti
evlerinde tadilat yaptırıyorlar İsim
Türk malı
yabancı ülkede yapılmış ürün
zorunluk gereği erdem

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Dişi