management

  1. Noun yönetim, idare.
  2. Noun usul.
  3. Noun yönetim yeteneği, yöneticilik, idarecilik.
  4. Noun yönetim kurulu, yönetenler, idare edenler, müdüriyet.
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri (NACE kodu: 70) Noun, Trades-Professions
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (NACE kodu: 70.22) Noun, Trades-Professions
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri (NACE kodu: 62.03) Noun, Trades-Professions
Fon yönetimi faaliyetleri (NACE kodu: 66.3) Noun, Trades-Professions
Fon yönetimi faaliyetleri (NACE kodu: 66.30) Noun, Trades-Professions
İdari danışmanlık faaliyetleri (NACE kodu: 70.2) Noun, Trades-Professions
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun yönetilmesi (NACE kodu: 68.32) Noun, Trades-Professions
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39) Noun, Trades-Professions
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.0) Noun, Trades-Professions
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.00) Noun, Trades-Professions
eğer mümkünse ve mümkün olduğu çapta bireylerin veya birimlerin işbirliğiyle performanstan sorumlu bir
birey veya birimlerin performans ölçümleri
Noun
girişimci yönetim
varlık yönetimi Noun, Management
geniş anlamda
aktif yönetimi Noun, Management
fon yönetimi Noun, Banking
bir şirketin aktiflerinin en etkin bir biçimde kullanılması ve denetlenmesi
kötü yönetim
marka yönetimi
apartman yöneticiliği
iş yönetimi
ödemeleri kontrol etmek ve nakdi iyi yönetmeyi amaçlayan yönetim anlayışı
nakdi iyi yönetmeyi amaçlayan yönetim anlayışı
alacakların tahsilatını süratlendirmek Verb
nakit yönetimi Noun, Banking
merkez de yönetim
merkezî idare
merkezi idare
merkezden yönetim
şirket müdüriyeti
sözleşme yönetimi Noun, Management
şirket müdüriyeti
(US) şirket müdüriyeti
şirket yönetimi
maliyet yönetimi Noun, Management
kredi yönetimi
bunalım döneminde yapılan yöneticilik
veri yönetimi Information Technology
veri tabanı yönetimi
borç yönetimi
talep idaresi
taleplerin sevk ve idaresi
masaüstü yönetimi Noun
diplomatik idare
belge yönetimi Information Technology
redaksiyon yönetimi
yönetimin iş sahibinin elinde olması
döviz idaresi
yönetici kadro
işletme müdürlüğü
balıkçılık yönetimi
orman genel müdürlüğü
merkez şube müdüriyeti
hastane müdüriyeti
otel müdüriyeti
otel yönetimi
sanayi yönetimi
stok yönetimi Noun, Management
envanter yönetimi Noun, Management
yatırım yönetimi
yatırım sermayesi idaresi
sorun yönetimi
ortak yönetim
personel politikası Noun, Management
yalın yönetim Noun, Management
borç yönetimi
iki komuta zincirinden oluşan sistemdeki müdürlerden biri
şirketin yalnızca ana faaliyetiyle ilgilenen aynı düzeydeki yöneticilerden oluşan grup
ademi merkeziyet
pazarlama yönetimi Noun, Marketing
s malzeme yönetimi
(US) orta kademe yönetim
orta kademe yönetim
birden çok kişinin birlikte yönetim sistemi
(US) birden çok kişinin birlikte yönetim sistemi
mantar yönetimi (bir örgütte çalışanların karanlıkta bırakıldığı yönetim biçimi
büro idaresi
işletme yönetimi
fon yatırımlarının hisse senedi endeksinin performansına tam uyacak şekilde aritmetik olarak seçildiği
personel yönetimi
(US) tesis müdürlüğü
kötü yönetim
süreç yönetimi Noun, Management
üretim yönetimi
proje yönetimi
emlak yöneticiliği
ilişki yönetimi Noun, Management
risk yönetimi
riziko yönetimi (rizikoların kapsamlı olarak tanımlanması ve saptanması için uygulanan yönetim aracı
riziko yönetimi
satış müdürlüğü
satış yönetimi
bilimsel yönetim (yönetimde etkinliğin artması , maliyetin azalması , insan ve malzeme kaynaklarının en iyi biçimde kullanımı
bilimsel yönetim
üst yönetim Noun, Management
üst düzey yönetim Noun, Management
atelye yönetimi
işletme yönetimi
temizlik
kurmay yönetim
vb gibi faaliyetlerin yönetimi
ambar yönetimi
(US) ambar yönetimi
güdümlü yönetim
dolapçı yönetim
konsorsiyum yönetimi
vergi yönetimi
vergi yönetimi
zaman yönetimi
(US) üst düzey yönetim
üst yönetim
üst düzey yöneticiler Noun, Management
üst düzey yönetim Noun, Management
(US) belediye yönetimi
trafik yönetimi
işçilerin katıldığı yönetim
yönetim yeteneği
müdüriyet hesabı
yönetim hesabı
yönetim muhasebesi denetimi
işlerin günlük yönetiminden ve karar alabilmesi için müdüriyete bilgi sağlamakla sorumlu olan muhasebeci
yönetim muhasebecisi
yönetim muhasebesi Noun
yönetim kurulu danışmanı
yönetici personel ataması
müdüriyet değerlendirmesi
değerlendirmesi
yönetim kurulu denetimi
yönetici kadro
yöneticilik mesleği
yönetim kurulu değişiklikleri Noun
müdüriyet değişiklikleri Noun
idare giderleri Noun
yöneticilik kavramı
yönetim danışmanı
yönetim danışmanlığı Noun, Management
bir işletmenin yönetim planının uygulanmasını denetlemek için kullanılan sistem
yönetim yetki alanı
yönetim sözleşmesi
bir sanayi teşebbüsünün müdüriyeti
müdüriyet danışmanı
müdüriyet kararı
gittikçe gevşeyen yönetim
idari verim
birinci sınıf işletme yöneticisi
(US) işletme tekniği
işletme tekniği
yönetim giderleri Noun
yönetim deneyimi
yönetim kurulu üyesi ücreti
esnek yönetim yöntemleri Noun
değişken portföylü yatırım fonu
işletme planı oyunu
işletme yöneticilerinin yetiştirilmesinde hayali işletme olayları ile oynanan oyun
hayali işletme olayları ile oynanan oyun
personelin en iyi kullanım şekli
yönetici grup
yönetici kılavuzu
yönetici primi
yönetici kadronun istihbaratı
yönetici personel istihdamı
yönetici personel için iş dağıtımı planı
yönetime sunulan denetim raporu Management
insanların idaresi
idari teşkilat
yönetici personel
yöneticilik mevkii
yönetici mevkii
yöneticilik mevki ii
işletmecilik ilkeleri Noun
işletme sorunları Noun
cari aktifler ve pasifler gibi birinin etkinliğini ölçmede yöneticilere yardımcı olan ilişkilerden elde edilen çeşitli oranlar
bir işletmede her bin çalışan kişiye düşen yönetici sayısı
satışlar ve sabit giderler
yönetim kurulu raporu
müdüriyet temsilcisi
işletmecilik bilimi
müdüriyet sekreteri
(US) yönetim kurulu hisse senetleri Noun
(US) yönetim kurulu üyeleri hisseleri Noun
kurucu hisse senetleri Noun
müdüriyetin mülkiyetinde bulunan ve birden çok oy hakkı olan hisse senetler
(US) yönetim kurulu hisse senetleri Noun
müdüriyetin mülkiyetindeki birden çok oy hakkı olan hisse senetleri Noun
yönetim kurulu stratejisi
yöneticiler grevi
işletme bünyesi
işletme yapısı
(reklamcılıkta) belirli müşterilerin gereğince yönetilmesinden sorumlu reklam ajansı çalışanı
yönetici personel üzerine hazırlanan rapor
yönetim kurulu üyelerinin takası Noun
yönetici grup
yönetim tekniği
yönetim teknikleri Noun
müdürlük eğitimi