may not

  1. (kısaltılmışı).
buraya çöp atılmaz
Allah eksikliğini göstermesin