merchandise

  1. mal, emtia, ticarî eşya, mamul eşya, satılık mal, ayniyat, özdek.
  2. tecim, ticaret.
  3. tecim/ticaret yapmak, tüccarlık yapmak, alışveriş yapmak.
  4. piyasaya sürmek, (reklamlarla vb.) satışını artırmak.
mallarını elden çıkarmak Verb
ticari eşya
döküntü mal
fiyatı indirilmiş mallar
markalı mallar
mal kataloğu
mal kataloğu
komisyon malı
cezaevlerinde mahpusların yaptığı mallar
ucuz mal: zaruret dolayısıyla (acele paraya çevirmek için) ucuz satılan mal.
(US) sonbahar malları Noun
sahte markalı mallar
moda mallar
mal akışı
parça yük
(US) karışık eşya
yüksek fiyatlı mallar
kâr marjı yüksek mallar
ithal malı
bir mala hasar vermek Verb
mal sigortası Noun
mal karşılığı kredi
mal balyasını işaretlemek Verb
perakende malları işaretlemek Verb
fiyatları indirilmiş mallar
fiyatı indirilmiş mallar
yok edilemeyen mallar
rehnedilmiş mal
rehin edilmiş mal
fiyatları sabit mallar
fiyatları maktu mallar
satın alınmış mal
kaliteli mal
kalite mal
kayıp malın değerinıalmak Verb
kayıp malın değerini anlamak Verb
mal fiyatını yeniden saptamak Verb
mallara yeniden fiyat konulması
mal sevkıyatı
dükkânda uzun süre satılmadan kalmış ve değeri düşmüş mallar
mal kıtlığı
sürümü yavaş olan mallar
çok satılan mallar
mal mevcudu
markalı mallar
yük taşıma
mal devir miktarı
mal devir miktarı
sahipsiz mal
yeni moda mallar
emtia hesabı
emtia muhasebesi Noun
emtia indirimi
mal çekiciliği
emtia düzenlemesi
mal çeşidi
(US) ticaret bilançosu Noun
finansman komisyoncusu
emtia simsarı
emtia simsarı (bir malın imalatçı ya da ithalatçısına alıcı bularak aracılık eden kişi
emtia komisyoncusu
emtia bütçesi
emtia alım bütçesi
mal stoku
yük arabası Noun
emtia kontrolcüsü
mal sınıflandırma
malsınıflandırma
mübayaa komitesi
mal satın alma kurulu
mal kontrolü
mal kontrolu
emtia maliyeti
emtea kredisi
emtia alacaklısı
emtia borçlusu
emtia alım satım şubesi Noun
ihraç malları Noun
mal fuarı
gümrük antreposundaki mallar
Ticari Mallar Noun, Accounting
emtia stoku
emtia envanteri
emtia yatırımı
kalem eşya
mal bilgisi
mal çeşitleri Noun
satın alma ve satma müdürü
satış kısmı müdürü
emtia el kitabı
broşürü
(Br) alameti farika
markaların ihlalden korunması için çıkarılan 1862 tarihli İngiliz yazılı kanunu
ticari marka kanunu
(Br) İngiltere'de tüketicileri aldatarak sahte markalı mal satmayı yasaklayan kanunlar Noun
marka kanunu
ticaret merkezi
mal çeşitlerinden yapılan karma
mal teklifi
veresiye emtia
konsinye mallar
ambalajının içinde armağan bulunan perakende mal
mal satın alma planı
mal tedarik maliyeti
mal mübayası Noun
mal alacakları Noun
mal iadesi Noun
mal satın alma planı
emtia seçimi
emtia sevkıyatı
emtia sevkiyatı
mal sevkıyatı
hava yoluyla sevkedilmiş emtia
hava yoluyla sevk edilmiş emtia
mal kıtlığı
emtia stoku
mal stoku
mal ticareti
emtia ticareti
yük trafiği
marşandiz
yük treni
emtia cirosu Noun
mal deposu Noun
ithal malları hesap vaziyeti
brüt kâr marjı