money bill

  1. finansman tasarısı
  2. (parlamento) finans önergesi
  3. vergi kanunu tasarısı