nag

 1. taciz/tedirgin etmek, bezdirmek, bıktırmak, bizar etmek,
  argo başının etini yemek, dırdır etmek,
  illâllah dedirtmek.
  She nagged her husband at every opportunity.
 2. huzurunu kaçırmak, zihnine takılmak/musallat olmak, rahatsız etmek.
  A possible solution nagged the
  back of my mind. The memory nags him. This tooth has been nagging me for days.
 3. devamlı azarlamak/kusur bulmak/beğenmemek, durmadan şikâyet etmek/yakınmak.
 4. nagger ile ayni anlama gelir. dıdırcı, dırdır eden, devamlı kusur bulan kimse.
 5. at, (değersiz) binek/yarış atı.
 6. ihtiyar at.
içine dert olmak, vicdan azabı vermek.
birinin başının etini yemek Verb