nepotism

  1. Noun akraba kayırma, (akrabaya yapılan) iltimas, iltimasla akrabasını işe yerleştirme.