organization marketing

  1. Noun örgüt pazarlaması (bir firmanın pazarlama hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler çalışmaları
bir pazarlama teşkilatını geleceğe yönelik olarak zenginleştirmek Verb
pazarlama teşkilat
pazarlama teşkilatı