overhear

  1. Transitive Verb kulak misafiri olmak, tesadüfen işitmek.
    overhearer: kulak misafiri olan, tesadüfen işiten kimse.
bir konuşmayı bölük pörçük işitmek Verb