pay high interest rate

  1. Verb yüksek faiz oranı ödemek