perform a study

  1. Verb çalışma gerçekleştirmek
  2. Verb çalışma yürütmek