produce a state of deadlock in a firm

  1. Verb bir firmayı çalışamaz duruma getirmek