provide for someone

  1. Verb birinin geçimini sağlamak
  2. Verb birinin gereksinimlerini karşılamak
  3. Verb birini geçindirmek
  4. Verb birine bakmak
birine bir şey yapması için fırsat vermek Verb
biri için birşey tedarik etmek Verb
biri için birşey sağlamak Verb
birine birşeyi sağlamak Verb
birine birşeyi temin etmek Verb
biri için birşey temin etmek Verb
birine birşeyi tedarik etmek Verb